ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್
Breaking News

Business

ಧ್ಯಾನಸ್ಥ ರೋಜರ್ ಫೆಡರರ್, ಗುರಿ ಸಾಧಕರಿಗೊಂದು ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಮಾರ್ಗ……

ಧ್ಯಾನಸ್ಥ ರೋಜರ್ ಫೆಡರರ್, ಗುರಿ ಸಾಧಕರಿಗೊಂದು ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಮಾರ್ಗ……

ಧ್ಯಾನಸ್ಥ ರೋಜರ್ ಫೆಡರರ್, ಗುರಿ ಸಾಧಕರಿಗೊಂದು ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಮಾರ್ಗ…… ಚಂದ್ರವಳ್ಳಿ ನ್ಯೂಸ್, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಜಗತ್ತಿನ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಬಾಲ್ ನಂತರದ ಹೆಚ್ಚು…
ಮಿಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸಿಟಿ ಇನಿಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಟ್ರೋಫಿ, ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ನಗದು ಪಡೆದ ಪ್ರತಾಪ್ ಕಲಕುಂದ್ರಿಕರ…

ಮಿಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸಿಟಿ ಇನಿಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಟ್ರೋಫಿ, ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ನಗದು ಪಡೆದ ಪ್ರತಾಪ್ ಕಲಕುಂದ್ರಿಕರ…

ಮಿಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸಿಟಿ ಇನಿಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಟ್ರೋಫಿ, ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ನಗದು ಪಡೆದ ಪ್ರತಾಪ್ ಕಲಕುಂದ್ರಿಕರ… ಚಂದ್ರವಳ್ಳಿ ನ್ಯೂಸ್, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ:…
ಎಸ್.ಜೆ.ಎಂ. ಕ್ವೀನ್ಸ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಬಫೆಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ (ಡಿ. ನಾಗಮಣಿ, ಭೂಮಿಕ ಡಿ., ರಶ್ಮಿ ಬಿ.ಟಿ.)-ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನ…

ಎಸ್.ಜೆ.ಎಂ. ಕ್ವೀನ್ಸ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಬಫೆಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ (ಡಿ. ನಾಗಮಣಿ, ಭೂಮಿಕ ಡಿ., ರಶ್ಮಿ ಬಿ.ಟಿ.)-ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನ…

ಎಸ್.ಜೆ.ಎಂ. ಕ್ವೀನ್ಸ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಬಫೆಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ (ಡಿ. ನಾಗಮಣಿ, ಭೂಮಿಕ ಡಿ., ರಶ್ಮಿ ಬಿ.ಟಿ.)-ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನ… ಚಂದ್ರವಳ್ಳಿ ನ್ಯೂಸ್,…
ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಯುವಕ ಬಲಿ, ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಟ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಭಿನ್ನ, ಅಪಾಯಕಾರಿ, ಅಮಾನವೀಯ ಮತ್ತು ಅನಾಗರಿಕ ಕ್ರೀಡೆ..?

ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಯುವಕ ಬಲಿ, ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಟ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಭಿನ್ನ, ಅಪಾಯಕಾರಿ, ಅಮಾನವೀಯ ಮತ್ತು ಅನಾಗರಿಕ ಕ್ರೀಡೆ..?

ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಯುವಕ ಬಲಿ, ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಟ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಭಿನ್ನ, ಅಪಾಯಕಾರಿ, ಅಮಾನವೀಯ ಮತ್ತು ಅನಾಗರಿಕ ಕ್ರೀಡೆ..? ಚಂದ್ರವಳ್ಳಿ…

Trending

Featured News

entertainment

Don`t copy text!
Open chat
ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ